Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Περίοδοι Αποτοξίνωσης στη Ζωντανή Διατροφή

Απόσπασμα από το βιβλίο του Brian Clement " Living Foods for Optimum Health " .

Το πρόγραμα στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα διαρείται σε τρείς επταετείς περιόδους .

Φάση Πρώτη : Από τι είμαι φτιαγμένος ;

Στη πρώτη φάση ξαναχτίζουμε και αναζωογονούμε το φυσικό μας σώμα με το να τρέφουμε τα κύτταρα μας με ενεργειακές ζωντανές τροφές και σωματική άσκηση .Ερχόμαστε να κατανοήσουμε την απάντηση στο ερώτημα : "Από τί είμαι φτιαγμένος ; " Παρόλο που ολολκηρωμένη σωματική υγεία απαιτεί εφτά χρόνια , μέσα σε μερικές μόνο εβδομάδες παρατηρούνται φυσικές αλλαγές που δείχνουν καθαρά την βελτίωση της σωματικής υγείας . Πιο συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει :

- Πιο δυνατή φυσική κατάσταση
- Πιο ευέλικτο σώμα
- Βελτιωμένη λειτουργία του πεπτικού συστήματος
- Εξισορρόπηση του σωματικού βάρους
- Μείωση της χοληστερίνης
- Μεγαλύτερη συνειδητότητα , αντίληψη και ευαισθησία

Αυτές οι φυσικές αλλαγές είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων βιοχημικών αντιδράσεων μέσα και μεταξύ των τρισεκατομύριων κυττάρων στο σώμα μας . Η αναζωογόνηση αυτών των κυττάρων , η ανοικοδόμηση των οστών , η επαναφορά της φυσικής κυκλοφορίας του αίματος και η ανανέωση κάθε σωματικής λειτουργίας κυριολεκτικά αλλάζουν τη φυσική παρουσία του σώματος . Για αυτό ακόμα και καταστοφικές ασθένειες μπορούν να αντιστραφούν .

Όμως η πλήρη ανοικοδόμηση του σώματος χρειάζεται χρόνο . Παρόλο που τα κύτταρα μας συνεχώς ανανεώνονται ( δίνοντας μας για παράδειγμα καινούργιους πνεύμονες κάθε εβδομήντα ημέρες και καινούργια καρδία κάθε τρίαντα ημέρες ) η κυτταρική αποσύνθεση και μετάσταση που προκαλούν τις ασθένειες έχουν τους δικόύς τους ρυθμούς και δεν εξαφανίζονται ολοκληρωτικά από την δομή ενός κυττάρου καθώς αυτό ανανεώνεται . Όμως σε μια ζωντανή διατροφή τα αδύναμα κύτταρα σιγά σιγά ξαναγυρνούν στη φυσιολογική τους κατάσταση μέσα στο κύκλο των εφτά χρόνων . Καθώς τα προσβεβλημένα κύτταρα ανανεώνονται η πάθηση δεν μπορεί να εξαπλωθεί ή να προκαλέσει περισσότερη βλάβη γιατί οι ιστοί που το περιβάλλουν δεν είναι πια αδύναμοι .Έτσι ο καρκίνος ή ο ιός δεν μπορούν να εξαπλωθούν ή να εξακολουθούν να επιβιώνουν στο σώμα .

Φάση δεύτερη : Ποιός Είμαι ;

Μετά από εφτά χρόνια σε μια ζωντανή διατροφή το φυσικό σώμα έχει πλήρως ανανεωθεί . Σε αυτό το στάδιο ερχόμαστε στη δεύτερη φάση του προγράμματος που επαναφέρει την συναισθηματική υγεία . Η συναισθηματική υγεία πρέπει να περιμένει για αυτή τη δεύτερη φάση να ολοκληρωθεί γιατί η δυνατότητα για μια πραγματική υγεία στο συναισθηματικό επίπεδο είναι δυνατή μόνο όταν οι φυσικές ανάγκες του σώματος έχουν πλήρως ικανοποιηθεί .
Η φυσική υγεία μας επιτρέπει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στην καρδιά και στη ψυχή μας και να απαντήσουμε στο ερώτημα : "Ποιός Είμαι ; "

Κατά την περίοδο της δεύτερης επταετίας μπορόυμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

-Επιθυμία να ασχοληθούμε πιο ενεργά στη ζωή
- Ικανότητα για συγκέντρωση
- Θέληση να θέτουμε και να πραγματοποιούμε στόχους
- Βελτιωμένες σχέσεις
- Μια μεγαλύτερη αντίληψη της μελλοντικής μας πορείας

Φάση Τρίτη : Γιατί είμαι εδώ ;

Στη τρίτη φάση του προγράμματος ερχόμαστε σε επαφή με την πνευματικότητα μας . Η πνευματική ζωή απαιτεί την αντίληψη του ευατού μας κάθε στιγμή που ζούμε , τι πρόκειται να κάνουμε και κατά που πορευόμαστε . Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί μόνο όταν έχουμε απαντήσει στα προηγούμενα ερωτήματα .

Αυτός ο κύκλος θα πρέπει να ξεκινά με την γέννηση μας . Στα εφτά πρώτα χρόνια της ζωής μας πρέπει να χτίζουμε το φυσικό μας σώμα . Στα επόμενα εφτά να αναπτυσσόμαστε συναισθηματικά μέσα από την αναζήτηση του ποιοι είμαστε έστι ώστε όταν φτάσουμε την ηλικία των 21 ετών να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα " Γιατί είμαι εδώ ; ΄' Όμως επειδή όταν είμαστε παιδιά η προσοχή μας διαταράσσεται από τις μαγειρεμένες και επεξεργασμένες τροφές δεν καταφέρνουμε να αποκτήσουμε την βασική σωματική υγεία που αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη μας και ξεκινάμε αυτό το κύκλο στην ενήλικη ζωή . Αλλά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε αυτό το δρόμο δεν πρέπει να ξανακοιτάξουμε πίσω. Η ζωνανή διατροφή δεν θα επαναφέρει μόνο τη σωματική μας υγεία αλλά θα ξεκινήσει μια αφύπνιση που θα μας επιτρέψει να συνειδητοποιήσουμε την σύνδεση μεταξύ κάθε μορφή ζωής .